سفارش تبلیغ
صبا
.

!!

شنبه 85 اسفند 12 ساعت 2:10 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

یک خاخام صهیونیست از هزاران کودک یهودی خواسته است دعا کنند محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نتواند به اسرائیل اسیب برساند!!!

روزنامه قدس


نوشته شده توسط : یک نسل سومی

نظرات دیگران [ نظر]


منزلت ما پیش خدا؟! خدا به دادمون برسه!!!

جمعه 85 اسفند 11 ساعت 11:55 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

هرکس میخواهد بداند که منزلت او نزد خداوند چگونه هست بنگرد که در هنگام رو به رو شدن با گناهان منزلت خداوند نزد او چگونه است منزلت وی در نزد خداوند نیز چنان است !!

 امام علی(ع)


نوشته شده توسط : یک نسل سومی

نظرات دیگران [ نظر]